SÉRÉNISSIME GRAND ORIENT DE GRÈCE - S.G.O.G.

ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 33ου του Αρχαίου Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου - Α.Α.Σ.Τ.

Η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος

Διαθέτει πλήρως αναγνωρισμένο από το Ύπατο Συμβούλιο της Νοτίου Ομοσπονδιακής Περιφέρειας των ΗΠΑ ,Ύπατο Συμβούλιο του Α.Α.Σ.Τ., που αποτελείται από 33 βαθμούς (προσθέτοντας 30 επιγενόμενους βαθμούς στο σύστημα των 3 βαθμών του Συμβολικού Τεκτονισμού). H κυρίαρχη διεθνώς αυτή μορφή δημιουργήθηκε από τη Νότια Δικαιοδοσία (Southern Jurisdiction, Charleston NC) του Σκωτικού Τύπου, η οποία σήμερα εδρεύει εις την Ουάσιγκτον DC των ΗΠΑ και έχει ως βάση τις διατάξεις του συντάγματος του Φρειδερίκου ΙΙ του 1776 και των τροποποιήσεων της Λωζάνης.


Το όραμα της Νότιας Δικαιοδοσίας του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου «Α.Α.Σ.Τ.» (Ancient and Accepted Scottish Rite «A.A.S.R.», Southern Jurisdiction Charleston) της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ, κοινώς γνωστή ως το πρώτο «Ανώτατο Συμβούλιο του Σκωτικού Τύπου», που ισχυρίζεται ότι όλα τα άλλα Ανώτατα Συμβούλια και τα Υποκείμενα Σώματα του Σκωτικού Τύπου προέρχονται από αυτή, είναι μια ισχυρή Τεκτονική Αδελφότητα με οργάνωση και με αναγνωρισμένα μέλη στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Η ίδια είναι αναγνωρισμένη με σεβασμό και αξιολογημένη από τα μέλη της, στον κόσμο του Τεκτονισμού και το ευρύ κοινό, για τα ιδανικά, τις αξίες, την φιλανθρωπία και τη θετική συμβολή της που η ίδια και τα μέλη παρέχουν στις κοινότητες στις οποίες διαμένουν και εργάζονται.

Η ιστορία της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της ιστορίας του Τεκτονικού Συστήματος στον ελλαδικό χώρο. Αποτέλεσε την πύλη εισόδου του Ελευθεροτεκτονισμού στην Ελλάδα. Το όμορφο αλλά πολύπαθο ταξίδι μας , ξεκινάει σχεδόν παράλληλα με την επίσημη ιστορία του Τεκτονικού Συστήματος στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα.

Από την 17η Μαίου 1996 η «ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» αποτελεί πλήρες μέλος της Διεθνούς Τεκτονικής Ένωσης «CLIPSAS», που αποτελείτε από Τεκτονικά Τάγματα, που υπέγραψαν την «Έκκληση του Στρασβούργου της 22ας Ιανουαρίου 1961», τα οποία έχουν ως σκοπό να αναζητήσουν από κοινού τις συνθήκες που καθορίζουν την ποιότητα του «Ελευθεροτεκτονισμού» , λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραδόσεις, όλα τα σύμβολα, όλες τις πεποιθήσεις για την απόλυτη ελευθερία της συνείδησης και της σκέψεως. Όλα τα μέλη του «CLIPSAS» είναι περήφανοι για την απόλυτη πίστη τους στο μήνυμα της ανοχής, της αδελφοσύνης και της συνείδησης που περιέχεται στο 1ο άρθρο των Συνταγμάτων του Άντερσον 1723.

Centre de Liaison et d'Information des Puissances maçonniques Signataires de l'Appel de Strasbourg & CLIPSAS Wikipedia

Η ΑΜΕ-ΕΜΑ ιδρύθηκε επίσημα στις 19 Μαΐου 2016 στις Βρυξέλλες και η Γ.Μ.Α.Τ.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος της. Στους σκοπούς περιλαμβάνεται η διάδοση και προώθηση των αξιών και των αρχών των οποίων ο τεκτ:. είναι ο φορέας και ειδικότερα της ελευθερίας της συνείδησης ως αναφαίρετο δικαίωμα και των ιδεωδών της δημοκρατίας, της αδελφοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επιδιώκει να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των μελών του και ο συνομιλητής με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με το Συμβούλιο της Ευρώπης ‘όπως και με τα Κράτη-Μέλη χωριστά. Η ΑΜΕ-ΕΜΑ έχει μέλη Τεκτ:. Τάγματα που έχουν τουλάχιστο 3 Στ:. στη δύναμή τους και τουλάχιστο 99 τεκτ:. μέλη των Στ:..

European Masonic Alliance - EMA/AME

Μετά από πρωτοβουλία της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, υπήρξε και παραμένει ιδρυτικό μέλος της «Τεκτονικής Ένωσης της Μεσογείου» (Unione Massonica del Mediterraneo).

Ο σκοπός των μελών της «Τεκτονικής Ένωσης της Μεσογείου» είναι να φωτίσουμε τις αιτίες της διαφορετικότητας των εθνών μας, του πολιτισμικού πλουραλισμού μας και να αφήσουμε να διαφανεί ο ρόλος του Ελευθεροτεκτονισμού ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αυτής της Ένωσης της Μεσογείου, της οποίας η ένωσης η οργάνωσή αποτελεί την ζωντανή απόδειξη. Ο Τεκτονισμός είναι μία κοινή κληρονομιά για όλους τους ανθρώπους της Μεσογείου. Κάθε χώρα, κάθε δόγμα φέρει τον δικό του πλουραλισμό ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εφαρμογή της πραγματικής έννοιας της Ανοχής.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός αποτελεί το όχημα μίας τριπλής παράδοσης, αυτή της διανοήσεως, αυτή της κοινωνικότητος και αυτή της στρατευμένης πράξεως. Ποιος είναι ο ρόλος του Ελευθεροτεκτονισμού στα προβλήματα της Μεσογείου; Πέρα από Διακηρύξεις, Χάρτες, Συνθήκες και Αποφάσεις εγκαθιδρυμένες από Διεθνείς Οργανισμούς, ο Ελευθεροτεκτονισμός, είναι μία ένωση ατόμων ελευθέρων και με χρηστά ήθη, που δημιουργεί το πρόσφορο εκείνο έδαφος για να αναπτυχθεί ένας βαθύς και ουσιαστικός διάλογος και προτείνει, μέσω της διδακτικής του μεθοδολογίας, ένα σημείο συνάντησης και συνεύρεσης των ανθρώπων. Ενισχύει την θέληση και την δράση!

Unione Massonica del Mediterraneo - UMM

Για κάθε πληροφορία για την συμμετοχή σας στις Εργασίες

ή/και Ένταξη σας στην Γ.Μ.Α.Τ.Ε.

serenissime.grandorientdegrece@gmail.com